Nejčastěji lidé kývnou na demoliční práce tehdy, kdy zjistí, že rekonstrukce konkrétní nemovitosti je zbytečná a až příliš nákladná. I když je pojí s danou nemovitostí mnohé vzpomínky, ne vždycky je dobré dům nebo stodolu zachovávat. Domy nejsou nic, co by vydrželo věčně. S postupem času trouchniví, rozpadají se. V takovém případě se stávají nebezpečné pro své okolí a je nutné je buď zrekonstruovat, nebo právě zdemolovat. A jak již bylo zmíněno, v mnoha případech rekonstrukce nepřipadá v úvahu, a tak se volá firma Stavby – demolice a bourání s.r.o., která má na starosti demolice Havířov či demolice budov v jiných městech, jako je Opava nebo Frýdek-Místek.

Ptáte se, kdy jsou rekonstrukce naprosto zbytečné? Zejména v případě, že starý rodinný dům nebo stodola má velice špatné základy nebo nekvalitní rozvody elektřiny. Také se jedná o zbytečnost v případě, že jsou místnosti v nemovitosti špatně dispozičně řešeny nebo že rozestavění oken je naprosto nesmyslné. V takových případech skutečně povolejte firmu, která provede bourací práce a dá vám tím tedy možnost postavit si na pozemku zbrusu novou nemovitost, jež bude podle vašich představ a jež bude mít kvalitní základy i rozvody elektřiny a plynu.

Demolice není bezplatná

I když si to řada lidí neuvědomuje, demoliční práce skutečně nejsou bezplatnou záležitostí. Musí se zaplatit nejen samotná demolice domu, jejíž cena se stanovuje na základě ceníku a zaměření, ale také se musí uhradit odvoz suti na skládku. Cena odvozu suti a demoličního odpadu se vždy stanovuje na základě typu suti, také na základě množství odvážené suti, podle skládkovného a podle vzdálenosti na nejbližší skládku.

Zaplatit se musí i projekt k demolici, pokud bude nutné ho zpracovat. Projekt k demolici se zpracovává v případě, že se plánuje celkové odstranění budovy a že neexistuje původní dokumentace k nemovitosti.

Demolice netrvá dlouho

Možná se také dotazujete, jak dlouho trvají demoliční práce. Kupodivu netrvají dlouho, například takový rodinný dům se bourá týden či nejdéle čtrnáct dnů. Doba trvání demolice se odvíjí od velikosti bouraného objektu.

Vyřizujeme dotaci na výstavbu rodinného domu po demolici – nejen v Havířově, ale celé ČR.