Vše okolo demolice v Ostravě a okolí

Demolice Ostrava jsou řešením ve chvíli, kdy se potřebujete zbavit třeba starého, trouchnivějícího domu, který vám přenesl někdo blízký, jenž bohužel nedávno zemřel. Již bylo zmíněno, že do rekonstrukcí starých, trouchnivějících domů se nevyplatí investovat. Většina starých domů má totiž nízkou technickou úroveň, rozvody elektřiny i vody nejsou zrovna kvalitní, stejně tak může být dům špatně dispozičně řešen. Raději starý dům zbourejte a na jeho místě postavte dům nový, zcela podle vašich představ.

Samozřejmě demoliční práce Ostrava nefungují tak, že si jeden den usmyslíte demolici a druhý den už je hotovo. Je třeba zařídit mnoho věcí, než dojde k zahájení demolice. Potřebovat se bude demoliční výměr a také projekt k demolici. Nabízí se však otázka, kde takový projekt k demolici sehnat? A jak následná demolice bude dlouho trvat?

Kdo mi zpracuje projekt k demolici?

Projektem k demolici se rozumí projekt, v němž jsou obsaženy všechny bourací práce a také postup bouracích prací, včetně specifikace předpokládaného množství odpadu. Zpracovat ho může i firma Stavby – demolice a bourání s.r.o. zaměřující se na demoliční práce. Samozřejmě takový projekt není zadarmo, něco stojí. Jeho cena se stanovuje dle velikosti objektu.

Projekt k demolici se stanovuje většinou dle původní dokumentace k nemovitosti, pokud však původní dokumentace neexistuje, musí být proveden stavebně technický průzkum objektu a případné zaměření se následně zdigitalizuje.

Jak to bude dlouho trvat?

Co se týče vyřizování na úřadech, trvání projektových a inženýrských prací se odvíjí dle zákonných lhůt. Samotná demolice a následný odvoz suti se odvíjí dle velikosti bourané nemovitosti, rodinné domy jsou zpravidla zbourány během jednoho až dvou týdnů, během kterých je zároveň odvezena suť a zlikvidován všechen odpad.

Zajišťujeme navíc i drcení stavební suti přímo na místě demolice a to snižuje celkové náklady na demolici. Dotaci na výstavbu rodinného domu po demolici vyřizujeme na klíč.

Demoliční práce v Ostravě a okolí

Každý člověk touží po krásném domě, ale ne vždycky se mu takový dům podaří koupit. Pokud jste koupili spíše starší dům, který začíná chátrat, nevrážejte do něj peníze v rámci rekonstrukce. Raději se rozhodněte pro demoliční práce Ostrava a na místě, kde původně stál starý dům, si postavte dům nový, moderní a podle vašich představ.

Mnozí lidé se při pohledu na starý dům rozhodnou investovat do přestavby, ale ne vždycky je to dobrý krok. Mnohé staré domy mají špatné elektrické rozvody a rozvody vody nebo mají nízkou technickou úroveň. Vyplatí se raději dům zbourat a postavit na jeho místě zcela nový příbytek, který se bude pyšnit dlouhou životností.

Pokud tedy nad demolicí starého domu uvažujete, nabízí se několik otázek. Například otázka, co všechno je k demolici domu potřeba či co to vlastně pojem “demolice” je.

Co je to demolice

Nejdříve je třeba vysvětlit si pojem “demolice”. Přesná definice zní, že se jedná o komplexní zbourání objektu, a to buď mechanizací, nebo postupným rozebráním. Jinými slovy je to možnost, jak srovnat dům se zemí. Musí to však být schváleno. Nelze zdemolovat dům jen tak, když se člověku zachce. Aby mohla firma Stavby – demolice a bourání s.r.o. zaměřující se na demoliční práce nejen v Ostravě, ale také v celém Moravskoslezském kraji, tedy v okolí měst Opava, Havířov, Frýdek-Místek, Karviná a Třinec, zahájit demolici, musíte vlastnit několik dokumentů.

Co všechno je potřeba

Prvním potřebným dokumentem je demoliční výměr, což je úřední dokument, který se vystavuje zpravidla na obecním nebo stavebním úřadě. Jedná se o povolení či souhlas s legálním odstraněním stavby v Ostravě. Jedná se o dokument potřebný pro vymazání objektu z katastru nemovitostí. Platnost má stanovenou na jeden rok s tím, že v případě potřeby je možné platnost prodloužit, pokud je prodloužení řádně odůvodněno. Pokud si nevíte rady, tak volejte na tel. 603 355 311 nebo piště na info@bourani-demolice.cz.

Také se potřebuje projekt k demolici, což je projekt, v němž jsou obsaženy všechny bourací práce a také postup bouracích prací, včetně specifikace předpokládaného množství odpadu.